Trening i Kreativ Utvikling 
Er nå lansert!

Les mer!

  

 

 SATTVA KUNSTTERAPEUTISK INSTITUTT ​

Vi har skiftet navn til
Institutt for Kreativ Utvikling

Den pågående pandemien har inspirert oss til å skape nye konkrete og virtuelle rammer for prosessorientert utvikling og meningsfull livsutfoldelse med kreativitet og mindfulness som sentrale redskaper.

Vi har over 20 års genuin erfaring i å støtte mennesker igjennom vekst og fordypning ved å etablere tillit til kreativiteten som iboende  ressurs. Våre kurs og utdannelser har dette elementet i hovedsetet. Kreativitet gir næring til vekst, er forløsende, meningsfull og skaper sammenheng mellom mennesker.

Instituttet formidler online kurs for selvstudie, online live kurs, samt utdannelser med en kombinasjon av fysiske samlinger og online undervisning.


photo-1619199003576-7cf4e1f7b25f

 

KREATIVITET

I våre øyne er kreativitet det skapende i oss som gir glede, frihet, flow og følelse av mening. Det er å tørre å møte personlig frykt, usikkerhet og smerte. Å velge det meningsfulle og uttrykke dette på vår egen individuelle måte.

Kontakten med det skapende holdes levende ved å være oppmerksom på den kreative impuls og uttrykke den i livet, på  arbeid, i relasjon til alt levende.

 

 

Kurs og forløp

Vi tilbyr online forløp og kurs. Både som selvstudie, kveldskurs eller over en helg på Zoom. Meld deg på vår epostliste for å få tilbud!

Meditasjon, kreativitet, glede ,indre autoritet, lek, drømmearbeid, retreat, fellesskap, alkymi, kvinnekraft, lyst, helende visualisering, medfølelse, sanselighet, energiøvelser

Frihet og mot til å være et helt og uperfekt menneske i meningsfulle sammenhenger.

photo-1503900038894-cb3a9cb28484
Kreativ Utvikling

DIN UNIKE KREATIVITET

Trening i kreativ utvikling

Treningen er fundert på vår erfaring med kreativitet som bærende verktøy for menneskelig utvikling og kommunikasjon gjennom de siste 20 år, og i utdannelse i kunstterapi av 22 kull siden 1996.

Dette forløpet er for alle som ønsker å bruke kreativiteten som ressurs til vekst, forståelse og livsutfoldelse.

Vår trening bringer oppmerksomhet, empati og bevissthet i samspill  med kreativitetens iboende vesen.

Trening i kreative metoder inneholder kreative uttrykk i kontakt med mindfulness, fysisk & psykisk nærvær, empati og bevissthet om egne ressurser - samtidig med oppmerksomhet på sammenhengen med fellesskap, tiden og samfunnet vi lever i.

Vi har endret undervisnings opplegget til en mer bæredyktig form i en optimal kombinasjon av samlinger og online undervisning både som selvstudie og live online undervisning.

Treningen varer i et år fra juli 2022 til juli 2023.

Les mere
Videreutdannelse i Kunstterapi

Påmeldingsfrist 1. februar!

Har du spørsmål ta kontakt


Les om utdannelsen