Viderutdannelse i kunstterapi kull V


Starter 18. mars 2022!

PÅMELDING!

 Kriser skaper kreativ vekst og nye muligheter!

Den pågående pandemien er krevende for alle som tilbyr kurs og deltids-utdannelser. Vi har avlyst og utsatt mer enn 80% av vårt arbeid siden mars 2020. Vi tror framtiden er usikker selv om godt smittevern, økt test-kapasitet og vaksinering gir håp.

Denne virkeligheten sammen med større fokus på bæredyktighet har gitt oss mot til å skape nye rammer i formidling av mindfullness og kreativitetens uendelige utviklingsmuligheter. Vi har undervist mye online på Zoom siden mars 2020. Denne erfaringen tar vi med oss inn i fremtidens formidling.

Og fremtiden er i utfoldelse for hvert nye hjerteslag..!

Videreutdannelsen er derfor endret til tre fysiske samlinger, lagt til tre somre i Vækstcenterets vakre kurslokaler i Danmark. Her er gode undervisningslokaler og rimelige muligheter for enerom i nærheten.

Høst og vinter undervisningen er live-online på Zoom, i tillegg kommer online moduler for selvstudie på vårparten. Sammenliknet med tidligere videreutdanninger vil denne studiemodellen gi en gjennomgående kontinuitet som gir store muligheter til å veve de kreative redskapene vi bruker inn i sammenheng med hverdagens muligheter og utfordringer.

Utdannelsen er oppdatert med 5 dagers ekstra undervisning; 21 dagers fysisk møte og 19 dagers online møte. Du som deltaker får tilgang til en egen online medlemsside, hvor opptak av relevante Zoom møter, online studiemoduler, lydfiler og ressurser fra DK-samlingene vil være tilgjengelig.

DU FÅR:
- Totalt tre hele ukes-samlinger i Danmark i Vækstcenterets lokaler på Solbakkevej 15.
- Totalt 19 dagers samlinger på Zoom inkludert ett online retreat det siste studieåret.
- Tilgang til online medlemsportal. 
- Zoom undervisning som også kan sees i ettertid.

- Online moduler til selv studie fra april til juni begge vårsemestrene
- Jevnlig undervisning i to år, med god tid til fordypning og integrasjon.


-Tilgang til studiets online portal i 3 år

 

Se online portal!


TRENING
Du trenes i kreative metoder som hjelper deg å hvile i egen autoritet når du utfolder og formidler din kompetanse og ressurser. Metodene gir en klarhet omkring  premissene for hva som er vesentlig for deg i ditt liv.

Det undervises i evnen til å lytte både intuitiv og rasjonelt. Vi søker å etablere større klarhet på skillet mellom felles menneskelig dynamikk og det personlige materiale hver enkelt bærer med seg fra et levd liv. Igjennom erfaring har vi mulighet til å bevisstgjøre den naturlige evnen vi alle har til å orientere oss i dette landskapet. 

Vi trener blandt annet skygge-, motsattkjønnet-, samt visdoms-meditasjon. Disse øvelsene er analoge med de tre fasene i Alkymien; Nigredo, Albedo og Rubedo. Meditative teknikker, visualisering og kanaliserings øvelser er integrert i undervisingen.

Akryl, akvarell, ulike typer fargestifter og blyant er blant materialene vi bruker på lerret og papir. Og vi lar språket, kroppen og stemmen være et viktig instrument i erkjennelsesprosessen.Vi arbeider blant annet på det samme lerret igjennom hele studiet. Det males en kolbe som fylles med Prima Materia, som er det råmateriale vi har kontakt med i dypet av oss selv. Deretter vil vi trene vår personlige evne til å befruktes av inspirasjon, og la oppmerksomheten være som en kolbe i transformasjon, hvor lerretet er vårt speil. Det oppfordres til å bruke farger og symboler som beskriver de utfordringer og ressurser vi har kontakt med følelsesmessing, intellektuelt og spirituelt.

Nattens drømmer brukes til å speile prosessen, fordype vår symbol-forståelse og evne til å forløse personlig potensiale.

I livet generelt og i kriser spesielt, er vår største ressurs evnen til kreativt nærvær og vennlighet. Det viser seg at mindfulness meditasjon er en god metode for aktiv trening  av hjertets og bevissthetens kvaliteter. Derfor vil meditasjons perioder på 30 til 50 minutter inngå som en del av undervisningen. Og studentene oppfordres til å etablere 25 minutters daglig meditativ praksis i hverdagen forøvrig.

MÅLSETTNING​

Målsettingen i den kreative del av undervisningen er å utfordre egne evner til å uttrykke seg, gjøre nye erfaringer med ulike kreative uttrykk og oppdage andre dybder i kreativ flyt.

Målet med undervisningen er å videreutvikle en lyttende og vennlig innstilling til det som oppleves. Det gjør det umiddelbare øyeblikk friskere og klarere i møte med kolleger, klienter og i livet forøvrig.

At eleven får lettere tilgang til ressurser som hjelper bevisstheten å hvile i et fordypet og mer utvidet nærvær. Er dus med indre forutsetninger for å iaktta kreative uttrykk med vennlighet og samtidig være oppmerksom på hva som foregår i sinnet, kroppen, de mere stille følelsene og åndedrettet.

Hele forløpet bygger på alkymiske forvandlings-prosesser i en moderne dybdepsykologisk forståelsesramme; å forvandle vaner, mønstre og negative holdninger til en klar og vennlig oppmerksomhet på oss selv og virkeligheten slik vi opplever den, med mere frihet til å utfolde egne ressurser med meningsbærende kreativitet! 


Første Zoom Samling 18. - 20. mars 2022

Oppstart av prosessen.

Kreativt sentrering og flow: Vi søker å etablere avspenning og nærvær igjennom kreativ lek og lytten. Praktisk undersøkelse og undervisning av teorien bak metode og teknikk vil inngå. I disse første dagene i forløpet etableres den alkymiske kolbe på lerretet ved hjelp av geometri, farger og elementene. Jord og fundament for fremtidig arbeid er i fokus. 

 

SAMLINGER DANMARK

1. Samling. 22. - 28. juli 2022. I dypet av prosessen: Nigredo

2. samling. 24. - 30. juli 2023. Seksualitet & Polaritet: Albedo

3. samling. 22. - 28. juli 2024. Retreat: Rubedo & Quinta Essentia

 

1. Samling 22. - 28. juli 2022.  Inn i dypet av prosessen: Nigredo

Undervisningen alternerer mellom metoder som støtter en indre meditativ og prosessorientert lytten, og en ytre kreativ projeksjon av det materiale som trer frem i bevisstheten. Alkymiens basale prinsipper brukes som et veikart. Vi fordyper forståelsen av arketyper, psykens oppbygning, alkymiske symboler, drømmenes potensiale og den individuelle rytmen i en alkymisk integrasjonsprosess. Uken avrundes med fokus på å samle opp sentrale tema, samt etablere en god balanse og retning for videre fordypning i det alkymiske arbeidet i tiden fremover.

 

2. samling 24. - 30. juli 2023. Seksualitet & polaritet: Albedo

Seksualiteten er kreativitetens juvel. Den er sin egen, og har skapt alt liv i denne verden. I gjennom polaritets øvelser, visualiseringer og kreative oppgaver går vi tettere på vårt seksuelle vannmerke, kontakt til vår indre partner og undersøker de skattene som gjemmer seg der.

Bob Moores meditasjoner, øvelser og grunnholdning er farget av vennlighet og aksept. Ved hjelp av hans helende metode undersøkes kroppens eteriske aspekt og vannet som element. 

 "With truth and beauty permeated - 
From the wave was all created.
Water will all life sustain:
-What were our world, our mountains, and our plains?
Your power the freshness of our life maintains.
'Tis you from whom the life flows in our veins."

Goethe's hymne til vann

 

3. samling 22. - 28.juli. Retreat: Rubedo & Quinta Essentia

Denne uka er en fordypning i det alkymiske transformasjonsarbeidet. Vi undersøker hvordan metode og teori fra undervisning og trening kan veves sammen med våre unike ressurser til et levende håndverk og personlig livskunst.

Motet til å skape krever vilje til å være sårbar og kaste seg ut i uvisshetens mørke uten sikkerhets nett, å tørre føres med en større bevegelse du ikke hvet hvor ender. Det er en hengivelses akt som aldri blir forutsigbar.

Hvordan la den kreative impulsen få lov til å fødes, leve sitt liv og dø uten å agere på den. Hva skjer om man står av fra å ville uttrykke impulsen? Hvordan forholde seg nærværende og kreativt til det som er, og danse med i en strøm av berikende liv? Hvordan forbli ventende når alt stopper opp og ingenting skjer?

Hvordan ha mot til å utfolde din unikhet i verden?

Vi undersøker:

* Livets naturlige sykluser og kompleksets tilbakevendende struktur.
* Skyggearbeid som vedvarende emosjonell hygiene.

* Sammenhengen mellom drøm og energi.
* Motet til å utfolde vår skaperkraft og hengivelsen til den indre elskede.

* Hvordan være tro ovenfor det mest vesentlige i livet.
* Hjertets uendelige kapasitet.

Underviser
Therese Falck

Live Zoom samlinger

Zoom Samling 18. - 20. mars 2022

Oppstart av prosessen: Fundamentet for fremtidig arbeid er i fokus.

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00

Søndag 10.00 - 13.00

Zoom Samling 21. - 23. oktober 2022

Over the rainbow the skies are blue: Skyggens arketype.

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 13.00

Zoom Samling 13. - 15. januar 2023

The dreams that you dare to dream: Skyggen masterclass

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 13.00 

Zoom Samling 24. - 26. mars 2023

Your dreams really do come true: Skyggen masterclass

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 13.00

Zoom Samling 25. - 26. oktober 2023

Videre trening og fordypning etter sommerens samling. 

Seksualitet & polaritet: Albedo

Torsdag 19.00 - 21.30
Fredag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 17.00
Søndag 10.00 - 13.00

Online Alkymi Retreat 25. - 26. februar 2024

Introduksjon til retreat-rytme og form: Rubedo & Quinta Essentia

Torsdag 19.00 - 21.30
Fredag 9.00 - 13.00 og 17.00 - 19.00
Lørdag 9.00 - 13.00 og 17.00 - 19.00
Søndag 9.00 - 13.00


Zoom kvelder over hele forløpet!

2022
august kl. 19.00 - 21.30
september kl. 19.00 - 21.30
november kl. 19.00 - 21.30

2023
august kl. 19.00 - 21.30
september kl. 19.00 - 21.30
november kl. 19.00 - 21.30

2024
Januar kl. 19.00 - 21.30
Mars kl. 19.00 - 21.30

GENEREL INFORMASJON

Undervisningen starter på Sol15 kl: 9.00 alle dager og avslutter ca. kl.21:35  
Siste dag avslutter undervisningen kl.15.00

Undervisning 9:00 - 19:00 
Lunsjpause kl.13:00 til 16:00
Individuell arbeid 19:00 - 21:00
Kveldsmeditasjon  21:10 - 21:35

PRIS:
Utdannelsen koster totalt kr. 39.000,-

Ved påmelding betaler du et depositum på 6.500,-

Alternative betalingsavtaler for resten av studiebeløpet:
1. kr. 1355,- pr. måned i 24 måneder. 
2. kr. 6500,- hver 4. måned totalt 5 ganger. 
3. kr. 32.500,- på en gang.

Vi gjør oppmerksom på at det er spesifikke vilkår for deltagelse på videreutdannelsen:

Les vilkår

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager, eller ved studieavbrudd

Kunstnerisk materiale som du skal bruke både på samling og hjemme, kommer i tillegg fra 1.000 - 3.000,- kroner avhengig hva du har fra før. Overnatting koster ca. DKK 250,- til 350,-

Det er plass til 20 deltagere

Kaffe og te er inkludert.

Vi gjør oppmerksom på at undervisere, sted og tidspunkt for samlinger kan endres pga. uforutsette hendelser. Utdannelsen er for de som allerede har grunnutdannelsen i kunstterapi eller liknende psykoterapeutisk utdannelse.

Dette er ikke er et terapeutisk studieforløp. Fokus er rettet mot selvutvikling og meditasjon. Undervisning i nyere hjerneforskning og metoder i relasjon til sjokk og traumer vil være integrert. Det stilles større krav til egen ansvarlighet enn ved grunnutdannelsen i kunstterapi. Man skal selv bære det som settes igang og ha en balansert evne til å støtte prosessen både med selvstendig kreativt arbeid, meditasjon og i individuelle veiledninger etter behov mellom samlingene.Sol15 undervisningslokaler i Danmark