00

dager

00

timer

00

min

00

sek

TRENING I KREATIV UTVIKLING

Forløpet erstatter den tidligere kunstterapiutdanningen vår og er et tilbud til alle som ønsker å trene bruk av kreativitet som ressurs for innovasjon, integrasjon og livsutfoldelse. Vi ønsker å formidle en fri kreativitet slik at enhver blir fortrolig med å anvende egne kreative impulser for et meningsfullt liv, både privat og profesjonelt.

 

I en hurtig forandrende verden med store globale utfordringer, er behovet for indre vekst, kreativitet og samhørighet på et mere allment nivå viktig. Vår trening er en mulighet for deg som føler at kreativitet er en avgjørende kompetanse for å håndtere utfordringer, like mye som for å nyte det gode i livet.

 

HVA FÅR DU UT AV TRENINGEN?
Inspirasjon til å integrere erfaringene i din hverdag, yrkesliv eller karriereretning. 
Kompetanse til å være friere og mere målrettet i din bruk av kreativitet som ressurs i arbeid og hverdag
Evne til å anvende det kreative i en videre forstand.
Erfaring med hvordan du kan kombinere og integrere kreative impulser.
Større toleranse og sentrering i møte med utfordrende situasjoner, både de som er overveldende negative, like mye som de skjellsettende positive.
En nyansert evne til  å hvile i kreative prosesser og den rytme de forutsetter.
Mot til å tørre lytte til nye muligheter, irrasjonelle og kreative valg. 
Økt evne til å lytte til deg selv og ditt indre. Til hva som er vesentlig og hva som gir deg et meningsfullt liv.

 

Les om treningen på vår nettside 🌍