painting-911804_1920-e1612673552667

IKU for kreativ intelligens!

Sattva kunstterapeutisk Institutt er

IKU - Institutt for Kreativ Utvikling.

Samtidig med dette skifte vil vi fornye våre kurs og utdannelser til en mere bæredyktig og framtidsrettet form. Som er en kombinasjon av fysiske samlinger, live online undervisning og online moduler for selvstudie.

IKU eies av Kian Sloth Falck & Therese Falck. Therese er daglig og faglig leder. Hun er ansvarlig for utdannelsenes innhold og er hovedunderviser. Kian er underviser og online ansvarlig.

Kreativitet som ressurs!

Bakgrunn

Instituttet har siden etablering i 1985 undervist i kreativitet sammen med oppmerksomhet og empati med fokus på en synergi hvor medfødte ressurser forbindes med personlige kompetanser og åpner for meningsfylte muligheter i liv og arbeid. Vi har siden 1996 utdannet over 250 kunstterapeuter i prosessorientert jungiansk kunstterapi

Instituttet har i alle år vært idemessig knyttet opp mot Carl Gustav Jungs psykologi og livsholdning. Men også andre av dybdepsykologiens pionerer. I tillegg bruker instituttet mindfulness og meditasjon som et bærende element i utdanning og kurs fra mange års trening i meditasjon hos Jes Bertelsen.

Vi fokuserer på ressurser, glede og kreativitet som fundament i all utvikling og vekst! Samhørighet og indre autoritet i samspill med viljen til å bruke egne ressurser og skaperkraft er det som gir oss mening og retning i livet, når vi tør å være sårbare og ha tillit til kreative prosesser.

Det er kreativiteten sammen med våken vennlighet som danner basis for at skaperkraften skal kunne vise oss vårt unike potensial.

Kontakt til egen kreativitet trenes gjennom tegning, maling, collage, tekst, lyd, bevegelse, ro og stillhet. Eleven oppfordres til å undersøke hvor og hvordan fornemmelsen av flyt og inspirasjon åpner seg. Målet er å erkjenne og ta ansvar for egne evner og ressurser.


9-90550_painted-hand-prints-png-transparent-png-860w-838h