Drømmer og kreativitet 

Tema: Kropp og sanselighet

Drømmer og kreativitet er basert på Holistisk dybdespykologi. Som setter fokus på kreativitet og  ressurser i et helhetlig perspektiv. Drømmer hjelper oss å bli bevisst egne ressurser, kreativitet og dybde. Dybden handler om kontakten med det meningsfulle.

Metoden er enkel - Kreativit uttrykk sammen med oppmerksomhet fører til en flytende utviklingsprosess. Drømmer sees ikke som enkelt hendelser men som steg på veien mot større helhet, dybde, bevissthet, kontakt til ressurser og kreativitet. Drømmer skal sees i sammenheng med hverandre og ditt liv, som en elv som er satt sammen av mange dråper og speiler livet rundt seg.

Vi undersøker drømmene kreativt og du oppfordres til å følge de impulser som oppstår. Slik at uttrykk som ord, stemme, bevegelse kan komme naturlig. Fokuset legges ikke på drømmetolkning, men på din individuelle erfaring og prosess med å undersøke drømmene. Erfaringer og oppdagelser deles og sees på som en viktig del av forløpet.

Dette passer for deg som har deltatt på tidligere forløp og kurs ved Instituttet,
og for deg med annen erfaring i selvutvikling eller drømmearbeid.

Dato: 18. august, 1.,16. og 28. september
Tid19.00 til 21.00

Pris: 1350,-

Gruppen størrelse er fra minimum 5 til max 10 deltakere.
Sted: Zoom : Invitasjon sendes på mail dagen før og krever at du har Zoom-konto (gratis å etablere på www. zoom.us)

Underviser:
Kian Sloth Falck har arbeidet personlig med drømmer siden ungdommen og undervist i drømmer i 20 år. Tilnærmingen hviler på Jungiansk psykologi og er primært fokusert på den kreative prosessen med drømme arbeid. Har praktisert meditasjon de siste 25 år og været i kortere og lengre retreat. I meditasjons trening hos Jes Bertelsen siden 1998.

  • Institutt for Kreativ Utvikling

    “Hva synes du har vært det beste med Drømmer og kreativitet?
    Det å sette alt på lik linje, det finnes ikke negativt / positivt. Dvs Det er som det ER, og i det kreative flow, kan vi føle og se hva som dukker opp.”