Drømmenes Visdom -  online kurs Har du lyst å lære mer om dine drømmer?
Hva de kan fortelle om ditt liv og hvordan arbeid med drømmer kan bringe fornyelse og forståelse!


Drømmer er beskrevet i mange kulturer og er knyttet til psykologi, personlig vekst og spiritualitet.
Drømmer har mange fasetter og muligheter for forståelse. Valg av metode og tradisjon farger forståelsen. Uansett innfallsvinkel, gir drømmene informasjon om menneskelig psykologi, spiritualitet, og mytologi.

Drømmenes Visdom er et kurs i et Jungiansk perspektiv og forholder seg til dit liv - levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet.
På det basale nivå undersøkes drømmene gjennom begrepene dagsrester, kompensasjon og de komplementerende aspekter i drømmene.

Et annet perspektiv i undervisningen er hentet fra et sanselig perspektiv hvor drømmer sees på som en prosess. Her handler det om å lytte, føle, sanse og merke hva drømmen gjør med oss. Hva som settes i bevegelse av kreativt arbeid med drømmene; følelser, emosjoner, kroppsfornemmelser, impulser, tanker, stemninger og kreative impulser i kontakt med dine drømmer

Uavhengig av orientering i forhold til drømmene - er det ukjente på spill. Her er det avgjørende å stille seg åpen for å kunne oppdage det ukjente, usagte og u-erkjente slik at visdomsaspektet kan tre frem.

Gjennom forløpet brukes primært kreative metoder for å undersøke drømmene. Det er et prosessorientert forløp. Det er din erfaring og delinger som er i fokus. Undervisningen settes i sammenheng med det kreative arbeidet.

Kurset er for alle som har lyst å lære om drømmere arbeid. Kurset er i et selvutviklings perspektiv og setter krav til hver enkelt om selv å ta ansvar med eventuelt terapeutisk hjelp eller veiledning mellom samlingene. Å arbeide med drømmer er en kraftfullt metode som kan åpne for ubearbeidede traumer og psykologisk vanskelige tema.

Målet med kursforløpet er å få kunnskap, erfaring og metoder i møte med drømmer gjennom bruk av kreativitet som bringer større klarhet i forståelse av ens egen psyke og erfaring med eget visdomslag. Det legges vekt på at dine indviduelle erfaring med drømmearbeid leder til at du kan arbeide selvstendig med drømmer.

Fokuset er primært på det kreative arbeidet med dine drømmer. For hver kursdel er det teori og praktiske kreative oppgave hvor du som deltakere arbeider kreativt med din drømmer. Uansett om du drømmer mye eller lite kan du delta. Nye og gammle drømmer kan brukes om hverandre.

Dette er tredje gang Drømmenes Visdom forløpet holdes, nå tilpasset til online undervisning.

Kian Sloth Falck har arbeidet personlig med drømmer i over 30 år og undervist i drømmer i 20 år. Tilnærmingen hviler på Jungiansk psykologi og er primært fokusert på den kreative prosessen med drømme arbeid.

 

“The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.»

The Meaning of Psychology for Modern Man C. G. Jung


Samlinger

1. SAMLING - Drøm & personlighet

-Jungs psykologi og drømmer
-Dagsrest, kompensasjon og komplement
-Innhold og holdning
-Symbolforståelse
-Det personlige ubevisste; Huset, innsjøen og indre landskap
-Å lære drømmenes språk, å lære å lytte

Fredag kl 19.00 - 21.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 13.00

2. SAMLING - Drøm & arketyper

-Jeget
-Skyggen
-Anima og Animus
-Selvet
-Det kollektive ubevisste og havet

Fredag kl 19.00 - 21.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 13.00

3. SAMLING - Drøm & kropp

-Referansepunkter i kropp
-Kroppen som medie for drømmeforståelse
-Visualisering og kropp
-Farger i drømmer
-Seksuelle drømmer; fordypet forståelse

Fredag kl 19.00 - 21.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 13.00

4. SAMLING - Drøm & indre vekst

-Mindfullness og drømmer
-Drømmer som symbol, energi og bevissthet
-Fra drøm til virkelighet
-Individuasjon og Spirituelle drømmer
-Bevisstheten og det ubevisste språk, samspill og gjensidig forståelse
-Drømmer terapi, selvutvikling og søken etter mening

Fredag kl 19.00 - 21.00
Lørdag kl. 10.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 13.00

I tilegg er det et online møte mellom samlingene hvor fokuset er på spørsmål og dialog om ditt drømmearbeid.

Kl. 19.00 - 21.00

 

Forløpet koster totalt kr. 8500,- hvis du betaler hele forløpet med en gang.
9000,- hvis du deler det i 3.
9500,- hvis du velger å dele betalingen i 6.

Det er plass til 10 deltakere (minimum 5)

Det er mulig å dele både depositum og kursdeler i to avdrag med 4 uker i mellom.

Som deltaker binder du deg økonomisk til alle samligner selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager og ved kursavbrud. Ved avmelding intill 4 uker før betales depositum tilbake i sin helhet.

IMG_3439
 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Har vært så heldig å ha fått være med på en reise i underbevissthetens landskap gjennom å ha deltatt på Drømmenes visdom. Det har gitt innsikt og inspirasjon både i det daglige og videre i den kunstneriske virksomhet. Kian sitter på mye kunnskap innenfor tema, dette gjør undervisningen både givende og spennende. Kan anbefale på det varmeste å ta et dykk inn i drømmenes visdom.”

 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Jeg opplevde drømmenes visdom som viktige inn i min individuasjonsprosess, hvor nettopp drøm fikk en overordnet betydning.
Kian er trygg og har en stor kompetanse på drøm, gruppeprosesser og det kreative.

”

 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Undervisningen til Kian snakket inn i en forståelse av drømmer på flere nivåer; mentalt, intuitivt, kroppslig, psykologisk, spirituelt osv. Dette ga en fordypet innsikt i drømmearbeid og at drømmer har flere lag. 
  Det å jobbe med fornemmelsen som satt i kroppen etter en drøm man ikke husket, var overraskende meningsfullt.”