Drømmenes Visdom i Tromsø Har du lyst å lære mer om dine drømmer?
Hva de kan fortelle om ditt liv og hvordan arbeid med drømmer kan bringe fornyelse og forståelse!

Påmeldingsfrist 15. juli!
Earlybird pris til 31. mai!


Drømmer er beskrevet i mange kulturer og er knyttet til psykologi, personlig vekst og spiritualitet.
Drømmer har mange fasetter og muligheter for forståelse. Valg av metode og tradisjon farger forståelsen. Uansett innfallsvinkel, gir drømmene informasjon om menneskelig psykologi, spiritualitet, og mytologi.

Drømmenes Visdom er et kurs i et Jungiansk perspektiv og forholder seg til dit liv - levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet.
På det basale nivå undersøkes drømmene gjennom begrepene dagsrester, kompensasjon og de komplementerende aspekter i drømmene.

Et annet perspektiv i undervisningen er hentet fra et sanselig perspektiv hvor drømmer sees på som en prosess. Her handler det om å lytte, føle, sanse og merke hva drømmen gjør med oss. Hva som settes i bevegelse av kreativt arbeid med drømmene; følelser, emosjoner, kroppsfornemmelser, impulser, tanker, stemninger og kreative impulser i kontakt med dine drømmer

Uavhengig av orientering i forhold til drømmene - er det ukjente på spill. Her er det avgjørende å stille seg åpen for å kunne oppdage det ukjente, usagte og u-erkjente slik at visdomsaspektet kan tre frem.

Gjennom forløpet brukes primært kreative metoder for å undersøke drømmene. Det er et prosessorientert forløp. Det er din erfaring og delinger som er i fokus. Undervisningen settes i sammenheng med det kreative arbeidet.

Fokuset er primært på det kreative arbeidet med dine drømmer. For hver kursdel er det teori og praktiske kreative oppgave hvor du som deltakere arbeider kreativt med din drømmer. Uansett om du drømmer mye eller lite kan du delta. Nye og gammle drømmer kan brukes om hverandre.

Meditasjon, Bob Moores øvelser og Femkanten vil brukes når det faller naturlig i forhold til drømmer. Både individuelt og gruppemessig. Vi starter og slutter dagen med meditasjon.

Kurset er for alle som har lyst å lære om drømme arbeid. Kurset er i et selvutviklings perspektiv og setter krav til hver enkelt om selv å ta ansvar for eventuelt terapeutisk hjelp eller veiledning mellom samlingene. Å arbeide med drømmer er en kraftfull metode som kan åpne for ubearbeidede traumer og psykologisk vanskelige tema.

Målet med kursforløpet er å få kunnskap, erfaring og metoder i møte med drømmer gjennom bruk av kreativitet som bringer større klarhet i forståelse av ens egen psyke og erfaring med eget visdomslag. 

Kurset passer også for deg som ønsker en fordypning i egen indre prosess mot en spirituell horisont.

Det legges vekt på at dine indviduelle erfaringer med drømmearbeid leder til at du kan arbeide selvstendig med drømmer.

Kurset passer både til nybegynnere og deg som har erfaring med drømmearbeid.

Kian Sloth Falck har arbeidet personlig med drømmer i over 30 år og undervist i drømmer i 20 år. Tilnærmingen hviler på Jungiansk psykologi og fokuserer på den kreative prosessen med drømme arbeid. Gruppepsykoterapeut i kunstterapeutiske metoder fra 2 års trening ved Johan Erik Jensen, Sattva Kunstterapeutisk Institutt

For de som ønsker er det mulig å få individuell veiledning mellom samlingene.

 

The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.

The Meaning of Psychology for Modern Man C. G. Jung


Samlinger

1. SAMLING - Drøm & personlighet

-Jungs psykologi og drømmer
-Dagsrest, kompensasjon og komplement
-Innhold og holdning
-Symbolforståelse
-Det personlige ubevisste; Huset, innsjøen og indre landskap
-Å lære drømmenes språk, å lære å lytte

2. SAMLING - Drøm & arketyper

-Jeget
-Skyggen
-Anima og Animus
-Selvet
-Det kollektive ubevisste og havet

3. SAMLING - Drøm & kropp

-Referansepunkter i kropp
-Kroppen som medie for drømmeforståelse
-Visualisering og kropp
-Farger i drømmer
-Seksuelle drømmer; fordypet forståelse

4. SAMLING - Drøm & indre vekst

-Mindfullness og drømmer
-Drømmer som symbol, energi og bevissthet
-Fra drøm til virkelighet
-Individuasjon og Spirituelle drømmer
-Bevisstheten og det ubevisste språk, samspill og gjensidig forståelse
-Drømmer terapi, selvutvikling og søken etter mening

I tilegg er det et online møte mellom samlingene hvor fokuset er på spørsmål og dialog om ditt drømmearbeid.

Til sammen 60 timer. 

Lokale:
InSPIRE Yogastudio AS
Kvaløyvegen 304,
9016 Tromsø

16. - 18. september 2022
18. - 20. november 2022
20. - 21. januar 2023
17. - 19. Mars 2023

Fredag kl 19.00 - 21.30
Lørdag kl. 10.00 - 13.00 - 14.00 - 18.00
Søndag kl. 10.00 - 14.00

ZOOM - Torsdag - Kl. 19.00 - 21.00
3. november
15. desember
16. februar

Påmelding

Forløpet koster totalt kr. 9.800,- NOK ved påmelding før 1. juni.
Fra 1. juni 11.800,-

Du betaler kr. 2.450,- ved påmelding. Så 2.450,- 3 ganger 4 uker før 1-3 samling.

Som deltaker binder du deg økonomisk til alle samligner selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager og ved kursavbrud. Ved avmelding intill 6 uker før første samling betales første del tilbake i sin helhet. Etter dette er påmelding bindene.

IMG_3439
 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Har vært så heldig å ha fått være med på en reise i underbevissthetens landskap gjennom å ha deltatt på Drømmenes visdom. Det har gitt innsikt og inspirasjon både i det daglige og videre i den kunstneriske virksomhet. Kian sitter på mye kunnskap innenfor tema, dette gjør undervisningen både givende og spennende. Kan anbefale på det varmeste å ta et dykk inn i drømmenes visdom.”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Jeg opplevde drømmenes visdom som viktige inn i min individuasjonsprosess, hvor nettopp drøm fikk en overordnet betydning.
Kian er trygg og har en stor kompetanse på drøm, gruppeprosesser og det kreative.

”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Undervisningen til Kian snakket inn i en forståelse av drømmer på flere nivåer; mentalt, intuitivt, kroppslig, psykologisk, spirituelt osv. Dette ga en fordypet innsikt i drømmearbeid og at drømmer har flere lag. 
  Det å jobbe med fornemmelsen som satt i kroppen etter en drøm man ikke husket, var overraskende meningsfullt.”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Veldig god veiledning og formidling og godt planlagte samlingar
  Trygghet gjennom heile kurset”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Jeg synes at det har vært inspirerende å jobbe kreativt med drømmene i en gruppe. Å dele egne drømmer og prosesser, og å følge de andres, med Kians faglige kunnskap og dyktige coaching av den enkelte, har vært lærerikt og utviklende.”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Jeg vil anbefale kurset til alle som ønsker å utdype kontakten inn i ens eget sjels-materiale. Også for dem som allerede, som jeg, var inspirert av Jung sin psykolog . den tilnærmingen kurset hadde førte til at man får prøve noen av hans ideer i praksis. ”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Det har gitt meg en strukturert forståelse av arbeid med drømmer. Drømmene har gitt meg en indre følgesvenn. Det har ført til større kontakt med mitt indre liv og gjennom dette en større bevissthet om samspillet mellom indre og ytre tilstander.

  Hva bilder GJØR med oss - det var en ny erfaring (eller kanskje glemt?) for meg (selv om jeg er utøvende kunstner og kunstfaglig pedagog) og ga meg et utvidet perspektiv og kompetanse innen for mitt eget undervisnings arbeid.”