Drømmenes Visdom+

Drømmenes Visdom+ har økt fokus på meditasjon. Det vil være meditasjon og undervisning om meditasjon den første timen og den siste halvtimen daglig. Erfaring viser at kombinasjonen med drømme arbeid og meditasjon øker muligheten til å forbinde seg med det dypere visdomslaget i psyken.
Drømmer er beskrevet i mange kulturer knyttet til spiritualitet, psykologi og personlig vekst. Drømmer har mange fasetter og muligheter for forståelse. Valg av metode og tradisjon farger forståelsen. Uansett innfallsvinkel, gir drømmene informasjon om menneskelig spiritualitet, mytologi og psykologi.

Drømme arbeid i et Jungiansk perspektiv, forholder seg til eget liv - levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet. På det basale nivå undersøkes dagsrester, kompensasjon og de komplementerende aspekter i drømmene.

En annen komponent i undervisningen er hentet fra en sanselig forståelse hvor drømmer som en prosess er i fokus. Her handler det om å lytte, føle, sanse og merke hva drømmen gjør med oss. Hva som settes i bevegelse av følelser, kroppsfornemmelser, impulser, tanker, stemninger og kreative uttrykk.

Uavhengig av orientering i forhold til drømmene - er det ukjente på spill. Her er det avgjørende å stille seg åpen for å kunne oppdage det ukjente, usagte og u-erkjente slik at visdomsaspektet kan tre frem.

Gjennom forløpet brukes primært kreative metoder for å undersøke drømmene.

Empatistjernen som modell for oppmerksomhets-trening, utviklet av Jes Bertelsen, med bevisst rettet oppmerksomhet i kontakt med kropp, åndedrett, hjertet, kreativitet og våkenheten - vil være en rød tråd gjennom forløpet. Hver dag begynner og avsluttes med meditasjon og undervisning i meditasjon.

Målet med kursforløpet er å få kunnskap og erfaring med kreative metoder i møte med drømmer og hvordan meditasjon kan bringe større klarhet i forståelse av ens egen psyke og visdomslag.

Kurset er for alle som har lyst å lære om drømmer og meditasjon. Kurset er i et selvutviklings perspektiv og setter krav til hver enkelt om selv å ta ansvar med eventuelt terapeutisk hjelp eller veiledning mellom samlingene. Å arbeide med drømmer er en kraftfullt metode som kan åpne for ubearbeidede traumer og psykologisk vanskelige tema.


Kian Sloth Falck har arbeidet personlig med drømmer siden ungdommen og undervist i drømmer i 20 år. Tilnærmingen hviler på Jungiansk psykologi og er primært fokusert på den kreative prosessen med drømme arbeid. Har praktisert meditasjon de siste 25 år og været i kortere og lengre retreat. I meditasjons trening hos Jes Bertelsen siden 1998.


 

“The dream is the small hidden door in the deepest and most intimate sanctum of the soul, which opens to that primeval cosmic night that was soul long before there was conscious ego and will be soul far beyond what a conscious ego could ever reach.»

The Meaning of Psychology for Modern Man C. G. Jung


Samlinger

1. SAMLING - Drøm & personlighet

-Jungs psykologi og drømmer
-Dagsrest, kompensasjon og komplement
-Innhold og holdning
-Symbolforståelse
-Det personlige ubevisste; Huset, innsjøen og indre landskap
-Drømme kart; øvelse over 9 måneder
-Emosjonelle, seksuelle og visdoms drømmer
-Å lære drømmenes språk, å lære å lytte

2. SAMLING - Drøm & arketyper

-Jeget
-Skyggen
-Anima og Animus
-Selvet
-Det kollektive ubevisste og havet
-Store drømmer

3. SAMLING - Drøm & kropp

-Referansepunkter i kropp
-Kroppen som medie for drømmeforståelse
-Visualisering og kropp
-Farger i drømmer
-Seksuelle drømmer; fordypet forståelse

4. SAMLING - Drøm & indre vekst

-Mindfullness og drømmer
-Drømmer som symbol, energi og bevissthet
-Fra drøm til virkelighet
-Individuasjon og Spirituelle drømmer
-Drømme kroppen og sammenheng
-Bevisstheten og det ubevisste språk, samspill og gjensidig forståelse
-Drømmer og terapi, selvutvikling, søken etter mening

NETTMØTER - For spørsmål og dialog om drømmearbeid.

Undervisning og dialog om drømmer på Zoom.
To timer mellom samlinger,  totalt 3 møter

 

Forløpet koster totalt kr. 14.000,-.

Når du har fått plass betales 3500,- som depositum.
Depositum regnes som betaling for siste samling.
Det betales så 3500,- fire uker før tre samlinger.

Det er mulig å dele både depositum og kursdeler i to avdrag med 4 uker i mellom.

Sted:

Undervisningstid:
Torsdag 19. - 21.00
Fredag 10.00 13.00 og 15.00 - 18.00
Lørdag 10.00 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 13.00

75 undervisinings timer

Som deltaker binder du deg økonomisk til alle samligner selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager og ved kursavbrud. Ved avmelding intill 6 uker før betales depositum tilbake i sin helhet.

IMG_3439
 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Har vært så heldig å ha fått være med på en reise i underbevissthetens landskap gjennom å ha deltatt på Drømmenes visdom. Det har gitt innsikt og inspirasjon både i det daglige og videre i den kunstneriske virksomhet. Kian sitter på mye kunnskap innenfor tema, dette gjør undervisningen både givende og spennende. Kan anbefale på det varmeste å ta et dykk inn i drømmenes visdom.”

 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Jeg opplevde drømmenes visdom som viktige inn i min individuasjonsprosess, hvor nettopp drøm fikk en overordnet betydning.
Kian er trygg og har en stor kompetanse på drøm, gruppeprosesser og det kreative.

”

 • Institutt for Kreativ Utvikling

  “Undervisningen til Kian snakket inn i en forståelse av drømmer på flere nivåer; mentalt, intuitivt, kroppslig, psykologisk, spirituelt osv. Dette ga en fordypet innsikt i drømmearbeid og at drømmer har flere lag. 
  Det å jobbe med fornemmelsen som satt i kroppen etter en drøm man ikke husket, var overraskende meningsfullt.”