Drømmegruppe I

Datoer: 2., 30. mars, 27. april og 25. mai

Tid: onsdag Kl. 11.00 – ca. 13.00.

Sted: Zoom

Pris: kr. 1185,- for 4 ganger.

 Påmelding

Praktisk: Husk å sende din drøm til meg 1-2 dager før vi skal møtes!

Om drømmer og drømmegruppe

Utgangspunktet for å arbeide i en gruppe er at det øker sjansen for at drømmene kan åpne seg. Drømmesymboler er forkledd energi, energi er forkledd bevissthet. For å få bevegelse i drømmen fra symbol mot bevissthet brukes meditasjon fundert i femkanten*, deling av drøm og kreative oppgaver.

Med energi menes det at drømmen ikke lenger er låst i symbolform men at følelser, emosjoner og sansninger i kroppen eller andre kreative fenomener oppstår. Med bevissthet menes det forståelse, klarhet eller innsikt til hva drømmen inneholder av muligheter for vekst og utvikling.

Det vil bli undervisning om drømmer i relasjon til drømmene som gruppen arbeider med.
Undervisningsformen er prosessorienteret.

Hvert møte følger samme struktur:

- Kort meditasjon.
- Deling av en drøm og ens egen fortelling om drømmen.
- Kreativ oppgave.
- Deling om hvordan den kreative prosessen var.
- Kort meditasjon til sist.

Den kreative oppgaven gjør du noen ganger på egenhånd mellom hvert møte!

Gruppen er åpen for alle som er interessert i å forstå egne drømmer!

* Femkanten er er utviklet av Jes Bertelsen og handler om oppmerksomhet på kropp, Åndedrett, Hjertets empatiske følelser, våkenheten og grunn kreativiteten.

Underviser:
Kian Sloth Falck har arbeidet personlig med drømmer i over 30 år og undervist i drømmer i 20 år. Tilnærmingen er Jungiansk psykologi og er primært fokusert på den kreative prosessen med drømme arbeid. Gruppepsykoterapeut i kunstterapeutiske metoder, 2 års trening ved Johan Erik Jensen, Sattva Kunstterapeutisk Institutt.
Har praktisert meditasjon de siste 25 år og vært i kortere og lengre retreat opptil 6 måneder. Motatt undervisning af Jes Bertelsen siden 1998. Bosatt på Vækstcenteret i Nørre Snede siden 2011.

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Hva synes du har vært det beste med Drømmer og kreativitet?
  Det å sette alt på lik linje, det finnes ikke negativt / positivt. Dvs Det er som det ER, og i det kreative flow, kan vi føle og se hva som dukker opp.”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Jeg føler nå at jeg kan tilnærme meg drømmen på en intuitiv måte. Det ble gitt mange innfallsvinkler, og nå føler jeg at jeg har så mange verktøy, at jeg ved hjelp av egen intuisjon kan jobbe med drømmen på best mulig måte. Dette gjør drømmearbeid mye mer overkommelig. Tidligere kunne jeg kjenne meg overveldet og frustrert, men nå er det en større letthet. ”

 • Institut for Kreativ Udvikling

  “Jeg har nå i større grad en følelse av at drømmene vil meg vel. Tidligere hadde jeg lett for å dømme drømmene som negative. Og at jeg gjennom de kreative prosessene flere ganger kom i kontakt med den rene, uskyldige gleden av å formgi. Jeg fikk også en flyt i arbeidet, som jeg ikke har kjent på lenge. For meg som kunstner, ble det å jobbe med drømmene en inngangsport inn i en større skaperglede og flyt. Noe som er gull verdt, da jeg har følt meg "stuck" lenge. ”